Trintech ReconNET

Programvara för matchning av stora transaktionsvolymer

Produkter

Automatisera avstämningen av stora transaktionsvolymer - öka effektiviteten, kontrollen och minska risken

 

Trintechs ReconNET ™ automatiserar dagliga, månatliga och periodiska avstämningar samt kontosaldon för att hjälpa dig att öka effektiviteten, skärpa kontrollerna, minska risken, utnyttja utväxlingseffekten av kontanter och fatta mer välgrundade beslut generellt.

Lösningen används av mer än 500 organisationer över hela världen i nästan alla branscher, inklusive klädbranschen, bilindustrin, banksektorn, finansiella tjänster, detaljhandeln, utbildningssektorn, sjukvård, försäkringsbranschen, apotek, telekommunikation, verktyg, transport, dagligvaruhandel och företagstjänster.

Fyll i formuläret och vi skickar en broschyr om ReconNET

Effektiv avstämning av transaktionsintensiva konton gör att du kan spendera mindre tid på aktiviteter av lågt värde och mer tid på de uppgifter som är mest betydelsefulla.

Många ReconNET-kunder upplever:

• Ökningar på 100% av produktiviteten av avstämningar

• Minskning av avskrivningar på 30% eller mer

• Avstämningstiden av bankkonton minskade från veckor till dagar

• Att när som helst veta var tillgångarna finns

• Stora årliga besparingar

• Förmåga att utföra komplexa, unika avstämningar

 

 

Stor transaktionsvolym

ReconNETs kraftfulla matchningsalgoritmer kan matcha transaktionsdata och automatiskt avstämma alla typer av konton, inklusive de med mycket stora transaktionsvolymer. Detta ger organisationer möjlighet att enkelt och automatiskt göra en avstämning av transaktioner från kredit- och bankkort samt identifiera brister. Revisorn kommer älska detta!

Automatiserad matchning och kontoavstämning

ReconNET automatiserar dagliga, månatliga och periodiska processer för avstämning- och kontobalansering, särskilt konton med riktigt stor transaktionsvolymer, genom kraftfulla matchningsalgoritmer för att elektroniskt matcha transaktionsdata och automatisk avstämma konton.

SOX and BASEL II Compliance

Lösningen innehåller funktionalitet som både finner brister i regelefterlevnaden, och kontinuerligt skapar förebyggande kontroller för regelefterlevnaden ska upprätthållas på lång sikt. Det kan gälla regelverk som Sarbanes-Oxley (SOX) kraven, BASEL II och andra regelverk.

Kontroller och rapportering

Kraftfulla rapporteringsverktyg i ReconNET gör det möjligt att jämföra och optimera processer och ekonomiska relationer.

Avvikelse- och undantagshantering

Under avstämningsprocessen påvisar och signalerar ReconNET potentiella problem. Systemet löser undantag snabbt och eliminerar förluster till följd av bedrägerier, fel eller onödiga avgifter. Lösningen ger insikt i dina unika affärstrender, så att du proaktivt kan minska förluster. All användbar information som behövs för att sätta upp regler och lösa undantag är tillgänglig på ett ställe..

Arbetsflöde och arkiv

ReconNET innehåller en funktion för att automatiskt hantera filer, automatisk matchning, interaktiv matchning, sökfunktioner samt automatisk arkivering.

“"Rapportering från ReconNET är ett stort plus för oss. Vi har skapat många anpassade rapporter som nu finns tillgängliga och vi kan snabbt dela dem med våra butiker, distriktschefer och andra viktiga kontrollfunktioner. Ledningen får bättre beslutsunderlag och har kommit att bli beroende av rapporteringen. En fördel som vi inte förutsåg var att vi alla kan följa verksamheten på en mer detaljerad nivå och se hur verksamheten utvecklas."”
Lee Jurgens, Director, Retail Sales and Cash Audit, Ralph Lauren