Affarsvarlden SSC Conference

December 8, 2014 to December 9, 2014

Event Type: Conference
Event URL: Register Now
Location: Stockholm
Participation: Exhibitor

Nu är det dags för Affärsvärldens årliga konferens Shared Service Center – en plattform för dig som har strategiskt eller finansiellt ansvar för en gemensam stödfunktion inom din verksamhet. Konferensen präglas som vanligt av konkreta case presentationer av företag som på ett skickligt sätt har etablerat SSC och som driver förändringsarbete.

Den 8-9 december kommer bjuda på spännande presentationer från företag i framkant, men även på internaktiva inslag där du får möjlighet att lyfta dina egna frågeställningar och utmaningar kopplade till din verksamhet. Konferensen är även ett ypperligt tillfälle för dig att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

  • Kundmedvetenhet internt genom värdeskapande processer
  • Kommunikation med kunden och förankring av funktionens syfte
  • Goda kundrelationer i alla gränssnitt
  • Effektivisering – att utnyttja skalfördelar genom standardisering
  • Outsourcing – to be or not be?


Financium 2014

December 9, 2014 to December 10, 2014

Event Type: Conference
Event URL: Register Now
Location: Paris
Participation: Exhibitor

Un nouveau lieu, une nouvelle dynamique

L’édition 2014 de Financium aura lieu les mardi 9 et mercredi 10 décembre 2014, aux Salons Hoche (Paris VIIIème). Avec ce nouveau lieu, LE rendez-vous des dirigeants finance-gestion est ancré au cœur de Paris, au plus près des dirigeants financiers.

« Financiers d’entreprise :
dépasser la technique pour construire l’avenir »

Cette douzième édition de Financium s’interrogera sur l’évolution des métiers des financiers d’entreprises au regard des mutations de leur environnement : révolution numérique, rôle croissant des marchés, croissance européenne faible, contraintes réglementaires, etc. Les dirigeants financiers doivent notamment gérer une tension constante entre l’impératif de court terme (besoins de trésorerie, budgets, clôtures, outils technologiques) et la nécessité de penser le temps long (plans stratégiques, gouvernance, développement).

Ces évolutions posent de nouvelles questions sur leur rapport au temps, au risque et aux outils, qui feront l’objet de trois Grands débats.

Au cœur de cette nouvelle dynamique, networking et speedating permettront de renforcer Financium 2014 comme étant LE rendez-vous de la communauté finance-gestion.

Notez la date dès à présent.


1.800.416.0075 US    +44 (0) 20.7628.5235 EU