Tekoäly ja tilinpäätöstyö tulevaisuudessa

White Paper

Täytä lomake!

COVID-19-pandemian puhkeamisesta lähtien 2020-luvun taloutta on leimannut epävarmuus. Globaaleja haasteita ovat pysähtynyt talouskasvu, osaamisvajeen kasvaminen, inflaatio, ja geopoliittiset konfliktit. Tämän seurauksena rahoitus- ja taloushallinnon yksiköt ovat siirtämässä painopisteitään digitaalisen murroksen kaltaisista ylätason seikoista perustavoitteisiin, kuten kustannusten hallintaan ja prosessien optimointiin. Näin varmistetaan, että talousprosessit ovat joustavia, kannattavia ja pystyvät tukemaan mittavampaa liiketoimintaa.

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi tekoälyn käytön lisääntyminen tulee olemaan lähivuosina merkittävin yritysten menestykseen vaikuttava tekijä. PwC:n 22. vuosittaisen toimitusjohtajille suunnatun tutkimuksen mukaan lähes kolme viidesosaa maailman toimitus ohtajista uskoo, että tekoälyllä on suurempi vaikutus maailmaan kuin mitä internetillä oli, ja että se voi kasvattaa maailman BKT:tä 15,7 biljoonalla dollarilla vuoteen 2030 mennessä. Se on enemmän kuin Kiinan ja Intian nykyinen tuotanto yhteensä.

Tekoälyn valtavien mahdollisuuksien vuoksi ei ole yllättävää, että yritysten taloushallinnon yksiköillä on nyt yllin kyllin töitä tilinpäätökseen sekä rahoitussuun nitteluun ja -analyysiin liittyvien prosessien parissa. Vaikka Trintechin kaltaiset toimittajat ovat jatkuvasti esittäneet automaatiota ratkaisuksi moniin alan ongelmiin vuosikymmenien ajan, rahoitus- ja kirjan pitoalan johtavat toimijat yrittävät edelleen selvittää, mitä annettavaa tekoäly ja automaatiotekniikoilla on ja miten niillä voidaan vastata alan haasteisiin.

Lataa valkoinen paperi täyttämällä lomake!